Solo 3

Radio Bachelor 3 Bachelorproef 2011-12

Arsene

Radio Bachelor 3 Bachelorproef 2010-11

Ilse Cox bachelorproef

Radio Bachelor 3 Bachelorproef 2010-11

Bert Beauprez

Radio Bachelor 3 Bachelorproef 2012-13

's Nachts begint het pas

Radio Bachelor 3 Bachelorproef 2011-12

Marijke Boudeweel

Radio Bachelor 3 Bachelorproef 2011-12

Columbus + De Regenworm

Radio Bachelor 3 Bachelorproef 2012-13

Karen Coppens

Radio Bachelor 3 Bachelorproef 2013-14

Cornette

Radio Bachelor 3 Bachelorproef 2010-11

Yarne Daeren

Radio Bachelor 3 Bachelorproef 2012-13

Sara de Grave

Radio Bachelor 3 Bachelorproef 2013-14

De mythe van Miniman

Radio Bachelor 3 Bachelorproef 2013-14