Over het archief

Met het RITCS-archief heeft het RITCS School of Arts de ambitie om de werken van haar studenten te archiveren en digitaal beschikbaar te stellen.

Het RITCS School of Arts kent als Royal Institute for Theatre, Cinema and Sound een rijke geschiedenis. Als sinds de jaren ’60 worden er op het RITCS makers gevormd binnen de Audiovisuele- en Dramatische Kunsten. Het archief van het RITCS bevat ontelbare uren film-en audiomateriaal en stapels theaterteksten en werkdocumenten. Veel van dit materiaal dreigde verloren te gaan omdat de drager beschadigd is of de specifieke afspeelapparatuur niet meer voorhanden is. In 2019 is het RITCS dan ook gestart met het digitaliseren van deze werken om haar rijk archief klaar te maken voor de toekomst.

Vandaag worden de werken van de studenten op regelmatige basis gearchiveerd zodat de resultaten van hun parcours kunnen worden gebruikt voor verschillende onderwijsdoeleinden. Als student en medewerker kan je via ‘werk indienen’, ‘mijn archief’ en ‘opdracht aanmaken’ meer informatie vinden over de archiveerprocedure.