Werk indienen

Ben je als student bezig aan je solo of eindwerk? Dan is de kans groot dat je door een docent of vakgroepassistent zal worden gevraagd om je werk te ‘archiveren’ via het RITCS-archief.

Hoe indienen

De begeleidende docent of vakgroepassistent van je richting zal via het RITCS-archief een opdrachtlink aanmaken voor het indienen van jouw werk. Eens de opdrachtlink is aangemaakt kan je je werk indienen via de website van MoBo.

Om je werk in te dienen dien je in te loggen op de site van MoBo. Dit doe je door bovenaan te klikken op ‘login‘, gebruik makend van je EhB-account. Eens ingelogd verschijnt een secundair menu met verschillende opties. Klik op ‘indienen‘ om een overzicht te krijgen van de opdrachten waar je een werk dient voor in te leveren. Klik je op de link die bij je opdracht hoort dan start de inleverprocedure.

Welke gegevens worden verwacht

De gevraagde gegevens verschillen van opdracht tot opdracht. Lever je een audiovisueel werk in dan zal er wellicht worden gevraagd naar één of meerdere files van je werk en de nodige technische gegevens. Zorg ervoor dat je telkens de nodige documenten bij de hand hebt zodat je je werk op gepaste wijze kan archiveren.

Je werk raadplegen of aanpassen

Ben je ingelogd op de website van MoBo dan kan je ook jouw persoonlijk archief raadplegen. Via ‘Mijn archief’ in het secundair menu krijg je een overzicht van de door jou ingeleverde werken. Heb je je werk aangepast of zijn bepaalde gegevens niet correct dan is het mogelijk via deze weg je werk aan te passen. Opgelet: de aanpassingen worden niet meteen doorgevoerd maar moeten worden goedgekeurd door de IT-dienst of een medewerker van je opleiding.