De fysieke, permanente collectie van MoBo zet zich samen uit verschillende deelcollecties:

  • Als vindplaats van Kunstenpunt herbergt MoBo de VTI theatertekstcollectie in langdurig bruikleen, met 22000 titels. Deze collectie groeit verder door aanleveringen vanuit de toneelsector i.s.m. Kunstenpunt.
  • Onze multidisciplinaire RITCS-collectie bestaat op dit moment uit ca. 2300 zelf ontsloten titels. MoBo koopt vooral vakliteratuur aan die niet in andere Brusselse bibliotheken te vinden is. Onze interne collectieopbouw gebeurt bottom-up op vraag van onderwijzers, onderzoekers en studenten.
  • De schriftelijke eindwerken van de opleiding Schrijven. De fysieke exemplaren zijn in de MoBo-ruimte beschikbaar om in te snuisteren voor de jaren van 2014-2019. Deze interne collectie is voortdurend in opbouw.